PPL - Program obuke

Program obuke za pilote PPL klase sastoji se iz teoretskog i praktičnog dela obuke.
Teoretski deo obuke ima devet predmeta koji sadže ukupno 130 časova.

Broj

Predmet

Ukupno

1.

Vazduhoplovni propisi

15

2.

Opšte poznavanje vazduhoplova

15

3.

Performanse i planiranjeleta

15

4.

Ljudske mogućnosti i ograničenja

10

5.

Meteorologija

20

6.

Navigacija

30

7.

Operativne procedure

8

8.

Teorija letenja

10

9.

Komunikacije

7

Ukupno

130

Nakon odslušane teorijske nastave, ispiti se polažu u Direktoratu civilnog vazduhoplovsta Republike Srbije. Da bi smo što bolje bolje pripremili studente za polaganje teorijskih ispita, omugećen je probni test kviz u okviru DLS-a.

Praktični deo obuke se sastoji od najmanje 45 sati naleta i to prema sledećem programu:

 

Vežba

Opis vežbe

letova

sa FI(A)

samostalno

sati

minuta

sati

minuta

Deo 1

1

Upoznavanje sa avionom

         

1e

Uvežbavanje vanrednih postupaka

         

2

Priprema za let i radnje posle leta

         

3

Informativni let

1

0

30

   

4

Efekt komandi

1

0

30

   

5

Voženje

         

5e

Voženje – vanredni postupci

         

6

Horizontalni let

2

1

00

   

7

Penjanje

2

1

00

   

8

Spuštanje

2

1

00

   

9

Zaokreti

2

1

00

   

10a

Let na maloj brzini

1

0

30

   

10b

Prevučeni let

2

1

00

   

11

Izbegavanje uslova pada u kovit

4

2

00

   

12

Poletanje i penjanje do pozicije niz vetar

20

2

00

   

13

Aerodromski krug, prilaz i sletanje/produžavanje

35

3

30

   

13e

Aerodromski krug – vanredni postupci

10

1

00

   

14

Samostalni let

22

   

3

00

Deo 2

15

Napredniji zaokreti

3

1

00

0

30

16

Sletanje u nuždi bez snage motora

10

1

00

0

30

17

Sletanje iz predostrožnosti

2

0

30

0

30

Deo 3

18a

Navigacija

12

5

00

3

00

18b

Problemi vođenja navigacije na maloj visini i pri smanjenoj vidljivosti

3

2

00

1

00

18v

Radio navigacija

6

4

00

2

00

19

Osnovi instrumentalnog letenja

4

4

00

   
 

20a,b

Let provere

6

2

00

   
 

SUMA

150

34

30

10

30

 


Nakon završene praktične obuke, pristupa se polaganju praktičnog dela pred komisijom Direktorata civilnog vazduhoplovsta Republike Srbije.
Nakon uspešno položenog praktičnog leta Direktorat izdaje dozvolu PPL klase.

 

About this template

Aenean malesuada arcu id lobortis ultrices. Mauris eget ante quis purus imperdiet eleifend. Ut bibendum dolor vitae vel

Newsflash

Program obuke za pilote PPL klase sastoji se iz teoretskog i praktičnog dela obuke.
Teoretski deo obuke ima devet predmeta koji sadže ukupno 130 časova.

Popup Gallery

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
Back to Top